Mintajelentések team működés tesztről

Vezetők, humánerőforrás szakemberek, döntéshozók számára

A részletes információk megtekintéséhez, kérem, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon!

1. Grafikus elemzés - Summary graph

Vizuális összefoglaló arról, hogy a csoporttagok és a vezető milyen szinten állnak a teszt által vizsgált tizenkét területen. Ez a táblázat lehetővé teszi a csoport vezetője számára, hogy átfogó képet alkosson a csoport tagjairól.

2. Tulajdonságok és csoport egyensúly - Team balance

A jelentésből kiderül, hogy a vizsgált tulajdonságok a csoport egyes tagjai esetében milyen szinten nyilvánulnak meg. A jelentés kiemeli azokat a tulajdonságokat, amelyek nincsenek megfelelő mértékben képviselve a csoportban.

3. Viselkedésbeli jellemzők elemzése - Team analysis

Az elemzés definiálja a 12 vizsgált tulajdonságot. Minden tulajdonság vonatkozásában megadja a csoportvezető eredményét, és részletezi azoknak a csoporttagoknak a jellemzőit, akik az adott tulajdonság vonatkozásában magas értékeket értek el.

4. Vezetői akcióterv - Action plan

Ez az összefoglaló a 12 tulajdonság vonatkozásában részletes javaslatot ad a csapat vezetője számára. Útmutatást nyújt, hogy miként fordíthatja a csapatmunka javára az egyes csapattagok személyiségéből adódó egyéni erőforrásokat. Valamint feladatokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy milyen megoldásokkal kompenzálhatja a vezető az alulreprezentált tulajdonságokat.

 A team működés teszt Elmélet Módszer
 Mintajelentések Eredmény Haszon
   
 Ajánlatok díjazással Egyedi ajánlatkérés Próbateszt igénylés

 

Scroll to Top