Személyiség teszt DISC plusz

A saját viselkedésünkhöz, szokásainkhoz, reakcióinkhoz, érzelmeinkhez viszonyítva érzékeljük és értelmezzük mások viselkedését. Éppen ezért azt a készséget, hogy másokkal személyre szabottan bánjunk önmagunk megértésén, önismeretünk fejlődésén keresztül szerezhetjük meg. A személyiség–elemzés legfőbb haszna, hogy általa teherbíróbbá, eredményesebbé tehetjük a kapcsolatainkat.

A személyiségből fakadó adottságok harmonikus kibontakoztatását segíti elő a teszt, melynek célja továbbá az is, hogy a kitöltők – munkahelyi alkalmazás esetén a vezetőik is – támogatást kapjanak a mindennapi kapcsolatokban a megfelelő, személyre szabott bánásmód, a gördülékenyebb kommunikáció kialakításához és ezáltal a munkahelyi teljesítményük fejlődéséhez.

Az egyéni viselkedés 4+1 dimenzióját elemezzük a DISC jellegű teszteknél megszokotthoz képest kiegészítve a motiváció összetevővel. Így, a törekvések intenzitását figyelembe pontosabban megérthető érzelmek, indulatok megjelenése és fogódzó adható a konfliktusok kontrollálásához, kezeléséhez. Ezzel lehetővé válik, hogy az életvitelt meghatározó személyekkel (családtagok, barátok, kollégák, ügyfelek, vezetők, beosztottak stb.) együttműködőbb, célravezetőbb és kiegyensúlyozottabb kapcsolat alakuljon ki.

 Bővebben:A tesztről részletesenA teszt alkalmazási területei 
 Ajánlatok díjazássalEgyedi ajánlatkérésPróbateszt igénylés 

 

Scroll to Top