Tesztelési tanácsadás, folyamattámogatás

A megfelelő tesztek kiválasztásához a pontos kérdésfeltevés segítségével, a rendelkezésre álló idő és költségkeretek, valamint a tesztelésbe bevonható személyek ismerete alapján tudunk eljutni.

A tesztelés témájában érintett felelős vezetők bevonása, együttműködése nélkülözhetetlen a hatékony munkához. Meg kell fogalmazniuk elvárásaikat, ehhez jó, ha megismerik a módszert és tisztában vannak azzal is, hogy az eredmények feldolgozásában is fontos a részvételük.

A tesztelés alanyaitól, akkor várható el konstruktív együttműködés, ha megfelelő tájékoztatást kapnak a folyamat céljáról, a részvételük okáról és a számukra várható haszonról. A tájékoztatás formáját és tartalmát az adott vállalati kultúrának és a tesztelés célkitűzéseinek megfelelően alakítjuk ki.

A kitöltés típustól függően 20-50 percet vesz igénybe. Valamennyi teszt és felmérés hozzáférhető internetes felületen is, amely nagybiztonságú adatvédelemmel rendelkezik. Megválasztható a kitöltés és az eredmény feldolgozás nyelve is. A kitöltés önállóan, egyéni belépési kódok birtokában történik, ezért fontos az időkeretek meghatározása is.

Az eredmények feldolgozása, bemutatása az induláskor megbeszélt célok figyelembevételével történik. Az elkészült jelentéseket az érdekelt vezetőkkel, döntéshozókkal lehetőleg személyesen, egyéni konzultáció, vagy workshop keretében dolgozzuk fel.

A tesztalanyok számára azokat az értékes információkat, amelyek önismereti fejlődésre, egyéni akciótervek kidolgozására adnak lehetőséget, igény szerint csoportos, vagy egyéni visszajelzések keretében adom át.

Döntés előkészítést vezetői konzultációkkal támogatom, mivel a tesztek, felmérések úgy töltik be maradéktalanul szerepüket és a ráfordítások is akkor hozzák a legtöbb hasznot, ha a belőlük megszerzett információk birtokában döntések, akciótervek születnek és ezek megvalósításra is kerülnek. A folyamatot akkor tekintem eredményesnek és lezártnak, ha a felmérések hatását is összegeztük.

Online tesztrendszerek vállalati telepítésére is van mód, amely rugalmas és költségkímélő felhasználást tesz lehetővé. A webes kezelőfelület használatához, valamint az eredmények kiértékeléséhez szükséges ismeretek átadása után, igény szerint konzultációs támogatást is biztosítok.

 Ajánlatok díjazássalEgyedi ajánlatkérésPróbateszt igénylés 

 

Scroll to Top