Tesztek alkalmazása kommunikációfejlesztésben

A különféle munkakörök a szervezeti, vezetői elvárások függvényében eltérő tartalmú, intenzitású és célú kommunikációt tesznek szükségessé. A munkavállalók kommunikációs adottságait és fejleszthetőségét meghatározzák az egyéni gondolkodásbeli, viselkedési, érdeklődési jellegzetességeik. Mindezek figyelembevételével lehet célorientált és hatékony kommunikációfejlesztést megvalósítani, aminek megtervezéséhez elengedhetetlen a munkaköri kompetencia felmérés.

A vezetők mindennapi tevékenységének nyolcvan százaléka kommunikációval kapcsolatos és szintén a kommunikációs képességekkel függ össze a kiváló vezetés tizennyolc ismérve közül kilenc. Ha pontosan fel tudjuk mérni, hogy ezek vonatkozásában hogyan ítéli meg környezete a vezetőt, az biztos támpontot ad a fejlesztési tennivalók megtervezéséhez. Erre való a 360 fokos vezetői felmérés.

Az egyéniségünk, vérmérsékletünk meghatározza a kommunikációnk stílusát, tempóját, egyáltalán az arra való igényünket. Eredményes kommunikációs fejlesztést csak mindezek egyéni figyelembevételével lehet megvalósítani. Minél inkább tisztában vagyunk a saját alkati adottságainkkal, annál pontosabban leszünk képesek felismerni mások egyéniségének lényegét és annak megfelelő kommunikációs nyelvezetét. Ezt a tanulási folyamatot gyorsítja fel a személyiség teszt - DISC plusz.

 Ajánlatok díjazássalEgyedi ajánlatkérésPróbateszt igénylés 

 

Scroll to Top