Döntéshelyzetekben
assessment solutions by unixo

 

360 fokos Vezetői Értékelés

A 360 fokos Vezetői Értékelésben a vezetőt egy olyan képzeletbeli kör közepén képzeljük el, ahol a közvetlenül fölé-, mellé-, illetve alárendelt pozíciókban dolgozó munkatársai körülveszik, és különböző nézőpontokból szemlélik őt. A felmérésben adott válaszaikkal ezek a személyek kifejezik véleményüket a vezető hatékonyságáról, teljesítményéről és készségeiről. Így a vezető működésével kapcsolatban több különböző nézőpontból kapunk véleményeket, melyeket összevetünk, és amelyek összességéből információt nyerünk a vezetőről és a szervezet vele kapcsolatos elvárásairól is.

Category: 
360 fokos Vezetői Értékelés

Az UNIXO 360 fokos Vezetői Értékelés arra jó, hogy a csúcsvezetők tisztán lássák a vezetők fejlesztésre szoruló készségeit. Szervezeti szinten a csapatszellem, a csapatmunka erősödéséhez és az eredményesebb, céltudatos működéshez járul hozzá. A 360 fokos Vezetői Értékelés további haszna, hogy a vizsgált vezetők is visszajelzést kapnak arról, hogy a saját magukról alkotott képük miben és milyen mértékben tér el a velük kapcsolatban álló munkatársaik megítélésétől. Mindez azért értékes információ, mert ez alapján a vezető célirányosan tudja működését az elvárásokhoz igazítani, az együttműködés hatékonyságának és a szervezet eredményességének fejlesztése érdekében.

Category: 
360 fokos Vezetői Értékelés

Nyilvánvaló, hogy egy szervezetben az emberek hatást gyakorolnak egymásra, és ez jelentős hatással van az eredményességre is. A vezető pozíciójából, felelősségéből és feladataiból fakadóan hatványozottan erős befolyásoló tényező. Ezért fontos, hogy a vezetők időről időre pontos visszajelzéseket kapjanak önmagukról és egymásról. Ha tudjuk, hogy a szervezet tagjai szerint az egyes vezetőknek miben érdemes változniuk, akkor ennek figyelembevételével hatékony fejlesztési tervet tudunk kidolgozni. A vezetői elemzés további haszna, hogy a válaszadók véleménye alapján képet alkothatunk arról is, hogy melyek a szervezetben a vezetéssel kapcsolatos kiemelt elvárások. Az UNIXO 360 fokos Vezetői Értékelésből a felsővezetők nélkülözhetetlen információt kaphatnak stratégiai döntéseik előkészítéséhez.

Category: 
360 fokos Vezetői Értékelés

Az UNIXO 360 fokos Vezetői Értékelés során több nézőpontból kapunk információt a vezetőről. Az elemzés megmutatja az egyéni véleményeket és azok összességét. Ebből lényeges következtetéseket vonhatunk le a fontos vezetői kompetenciákkal és a szervezeti kultúrával kapcsolatban. Mindez hasznos a vizsgált vezetőknek, beosztottaiknak és kollégáiknak, a vállalatvezetésnek, és ennek következtében az egész szervezetnek is.

 

A vezető megtudja, hogy a szervezeten belül mások milyennek látják teljesítményét, és milyen vezetői képességeket tartanak kiemelkedően fontosnak a körülötte dolgozók. Az eredményekre alapozva folyamatosan és céltudatosan fejlődhet, maximálisan kiaknázhatja adottságait, szakmai fejlődése révén javíthatja vezetői teljesítményét.

 

A vezető közvetlen beosztottainak és kollégáinak azért hasznos az elemzés, mert így bevonódhatnak a konstruktív változások kezdeményezésébe. Javul a csapatszellem, mert ők is átélik, hogy véleményük szerepet játszik a szervezet fejlődésének alakulásában.

 

A vállalatvezetés számára azért hasznos a 360 fokos Vezetői Értékelés, mert az eredmények alapján célzott szervezetfejlesztési, coaching és tréning terv alakítható ki. Valamint az ilyen folyamatok végén az elemzés megismétlése ellenőrizhetővé teszi a bekövetkezett változásokat.
 

Category: 
360 fokos Vezetői Értékelés

Mindenekelőtt tisztázzuk az eredményes vezetők 18 készségét, valamint ezeknek a készségeknek azt az optimális szintjét, amely a kiemelkedően sikeres vállalatok vezetőit jellemzi. Továbbá megvizsgáljuk, hogy melyek azok a vezetői készségek, amelyeket az adott szervezetben a válaszadók kiemelten fontosnak tartanak.


A vizsgált vezető készségeiről 4 nézőpont véleményét vetjük össze: saját megítélését önmagáról, a vele egy szinten lévőkét, a beosztottakét és a felettesekét. Ezen véleményeket a vizsgált készségek optimális szintjéhez viszonyítjuk, majd összesítjük az eredményeket, és kiemeljük a fejlesztés szempontjából legfontosabb területeket. Az UNIXO 360 fokos Vezetői Értékelés eredményeinek figyelembevételével ügyfeleink igénye szerint, velük együttműködésben alakítjuk ki a vállalatra szabott szervezetfejlesztési stratégiát, és alkalmazzuk a megfelelő tréning és coaching folyamatokat.

Category: 
360 fokos Vezetői Értékelés

Az UNIXO 360 fokos Vezetői Értékelést elsősorban a fejlesztési terv és a stratégia kidolgozásakor érdemes alkalmazni, amikor felmerül a kérdés, hogy milyen fejlődési célokat érdemes kitűzni, és milyen területeken szükséges a vezetőknek fejlődnie.

 

Továbbá a vezetői fejlesztések eredményeinek ellenőrzésekor, a költséghatékonyság és az eredményesség biztosítása érdekében alkalmazzuk, vagyis amikor a vezetők egyéni felmérése, fejlesztése, tréningezése, coaching folyamatai után objektív információra, visszajelzésre van szükség.
 

Szervezetfejlesztés során a szervezet elemzésekor, ha a szervezet működését, a vezetői irányelveket szeretnénk elemezni, a hatékonyabb együttműködés és a szervezet eredményességének növelése céljából.

Category: 
360 fokos Vezetői Értékelés

Minden vezetői szerep az adott szervezeti kontextusban értelmezhető. Egy vezető eredményességét a szervezet által kitűzött célok megvalósulása és az emberek hozzá való viszonyulása tükrözi. Az UNIXO 360 fokos Vezetői Értékelés éppen az utóbbi szempontot helyezi a középpontba, és az előbbivel is erős összefüggésben van. Ez a több nézőpontból érkező visszajelzés objektívebb képet mutat, mint az egyirányú főnök–beosztott értékelés, mert teljes körű információt nyújt a vezetők megítéléséről, és a szervezet vezetéssel kapcsolatos szükségleteiről.

 

Az szervezetre és egyénre szabott megoldások vonatkozásában fontos szempont, hogy az elemzés 18 készségcsoporton belül, 70 vezetői készséget vizsgál, – tehát igen részletes –, de mivel a szakértői rendszer rugalmas, igény esetén további, az aktuális helyzetnek megfelelő kérdésekkel is kiegészíthető a felmérés.
 

Category: 
360 fokos Vezetői Értékelés

Az UNIXO 360 fokos Vezetői Értékelést minden olyan szervezetben, csoportban érdemes alkalmazni, ahol közös célok, tervek érdekében végzett együttműködésről, csapatmunkáról beszélhetünk. Ilyen formán minden olyan szervezetben alkalmazható, és minden olyan szervezetre optimalizálható ez a felmérés, ahol vezetők vannak.

Category: 
360 fokos Vezetői Értékelés

A 360 fokos Vezetői Értékelés során nyerhető információ alapján megalkothatjuk az adott szervezeti kontextusra vonatkozó képet a vezetőről és a szervezetről. A vezetők szerepe a változásokhoz való alkalmazkodásban, vagy éppen ezek ellensúlyozásában sorsfordító jelentőségű. Amikor változik a szervezet személyi összetétele, esetleg vezetőváltás történik, vagy változik, fejlődik a meglévő vezető, vagy változik a szervezet elvárása a vezetővel kapcsolatban, azzal együtt változhat a 360 fokos Vezetői Értékelés eredménye is. Tehát akkor érdemes új elemzést készíteni, ha ilyen természetű változások következtek be a szervezet személyi, strukturális vagy stratégiai vonatkozásaiban.

Category: 
360 fokos Vezetői Értékelés

Szervezeti problémák esetén a leghatékonyabb megoldás a vezetőn keresztüli beavatkozás. Az UNIXO 360 fokos Vezetői Értékelés során teljes körű visszajelzést kapunk a vezetők megítéléséről, és a szervezetnek a vezetéssel kapcsolatos szükségleteiről. A szemléletes grafikai ábrázolás biztosítja az információ feldolgozhatóságát. A speciális, több nézőpontból érkező visszajelzés objektívebb és részletgazdagabb képet mutat, mint bármely főnök–beosztott értékelés. Ezért  a 360 fokos Vezetői Értékelés előkészíti és elősegíti a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos helyes döntéseket, és megbízható információt biztosít a vezetők eredményes fejlődésének támogatásához.

Category: 
360 fokos Vezetői Értékelés

Szerezzen saját tapasztalatot kockázat nélkül!
Döntéshozók számára egyedi megállapodás szerint limitált mennyiségben próbafelmérést végzünk. Egyéni munkavállalók részére pedig pénz-visszafizetési garanciát vállalunk.

Category: 
360 fokos Vezetői Értékelés

Az UNIXO Munkahelyi Tesztek nemzetközi és hazai viszonylatban is érvényes tesztek. Több mint 20 év kutatói tapasztalatra épül annak a kétszáz fős, pszichológusokból és informatikusokból álló szakembergárdának a munkája, amelynek köszönhetően tesztjeink folyamatosan megújulnak. A tesztek mindegyike statisztikailag bizonyítottan olyan információt nyújt, melyekre bátran lehet támaszkodni a munkaerővel kapcsolatos vezetői döntéshelyzetekben. Tesztjeink és elemzéseink több mint 750 tanácsadó által, 122 országban gyűjtött gyakorlati tapasztalatot felhasználva, Magyarországon már közel 200 vállalatban segítették elő a munkaerővel kapcsolatos vezetői döntések meghozatalát. Valamennyi eszközünk számos idegen nyelven és online is elérhető.

 

Igény esetén teljes körű képzést biztosítunk, melynek célja, hogy átadjunk minden ismeretet és jogosultságot, ami ahhoz szükséges, hogy ügyfeleink önállóan is alkalmazni tudják ezt az elemző eszközt.

 

A 360 fokos Vezetői Értékelés akkor tölti be funkcióját, ha az eredmények kiértékelését tettek is követik. A vezetői elemzéssel kiegészített és megalapozott coaching folyamataink kiemelkedően hatékony eszköznek bizonyultak a kompetenciafejlesztésben és az önismereti fejlődésben is.

 

Elemzési és fejlesztési kompetenciáink összekapcsolódnak és magasan képzett tanácsadóink sok éves tapasztalata a fejlődni vágyó vezetők rendelkezésére áll. Az elemzéseket végző munkatársaink szakmai kompetenciáit a havi rendszerességgel végzett folyamatos továbbképzésekkel kiemelkedő színvonalon tartjuk.
 

Category: 
360 fokos Vezetői Értékelés
 • A sikertelen álláskeresés problematikája mögött a legtöbb esetben önismereti elakadásokra derül fény - árulta el Szűcs István, az Ygen Humánerőforrás Központ vezetője az idei Pszinapszison arra utalva, hogy a közhiedelemmel ellentétben az álláskeresők legnagyobb részének nem a piac korlátozottsága, a túl- vagy alulképzettség vagy a nehéz gazdasági helyzet jelent leküzdhetetlennek tűnő akad

 • A coaching a szervezetfejlesztés és vezetői tanácsadás talán legnehezebben megfogható területe. Sajnálatos módon egy olyan tevékenységről van szó, amely mögött hazánkban még nem alakult ki egy jól körülhatárolható, kézzelfogható szakmai háttér és közeg, amely biztosítaná azt, hogy a coaching szolgáltatások egységesen magas színvonalúak és megbízhatóak legyenek. A coaching definiálása és a tanácsadó szakmán belüli helyének meghatározása pedig láthatóan nem könnyű feladat.

 • A kiválasztás a HR szakma egyik kulcsfontosságú tevékenysége. Manapság már számos elképzelés, eszköz és megközelítés létezik arra, hogy a megfelelő pozíciókba a megfelelő embereket tudjuk alkalmazni. De miért is van erre ilyen nagy szükség? És hogyan döntsük el, hogy éppen milyen módon választunk ki valakit? Az én felfogásom szerint a legegyszerűbb megközelítés az, ha a témát két irányból, szubjektív és objektív oldalról közelítjük meg.

 • A pozitív pszichológia egyik célja, hogy tudományos eszközökkel vizsgálja a pozitív érzelmek  – például boldogság, hála, elégedettség  – szerepét a sikeres életvitelben. Emellett azokat a módszereket igyekszik kidolgozni, amelyekkel tanítani lehet ezek előfordulási gyakoriságának növelését.

   

 • Manapság már nem csak a mainstream önfejlesztő irodalom, hanem a tudományos pszichológia is sokat foglalkozik a pozitív gondolkodás, vagyis inkább a pozitív életszemlélet témakörével a többek között Martin Seligman és Csíkszentmihályi Mihály által megalapozott pozitív pszichológiai forradalomnak köszönhetően. Érdekes, hogy ebben az esetben is olyan dolgok nyernek bizonyítást, amelyeket nem pszichológusok írtak le először, viszont számos félreértés is tisztázódott végre.

   

 • A reziliencia jelentése rugalmas ellenállóképesség.

 • A döntés aktusa nem olyan egyszerű dolog mint ahogy az sokszor látszik. A fennálló információ foszlányok és tényezők, a múltbeli tapasztalatok és a jövőbeli lehetséges események mérlegelésével jár, komoly gondolkodást és sokszor komoly erőfeszítéseket igényel. Ez talán mindenki számára egyértelmű de van néhány olyan fontos pszichológiai értékkel bíró jellemző, amelyekről kevésbé szoktunk említést tenni - vagy kevésbé gondolunk bele - döntéseink meghozatala kapcsán.

 • A pozitív pszichológia mozgalma tulajdonképpen onnan indult, hogy az utóbbi évtizedekben néhány amerikai pszichológus a fejébe vette hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben inkább a másik irányból közelít a pszichológia felé.